Про кафедру

Світоглядні засади кафедри дошкільної і початкової освіти

 

Візія

Кафедра дошкільної та початкової освіти – це сучасний відкритий освітній простір, який має довіру педагогів та створює перспективу інноваційних змін в системі дошкільної та початкової освіти.

 

Метою діяльності кафедри є забезпечення безперервності та ефективності підвищення кваліфікації керівників, вихователів та методистів закладів дошкільної освіти, вчителів початкової школи; психолого-педагогічний супровід особистісного та професійного зростання педагогічних працівників.

 

В своїй діяльності кафедра сповідує принципи:

- науковості,

- саморозвитку,

- гуманізму,

- демократизму,

- наступності,

- персональної і колективної відповідальності,

- інклюзивності,

- колегіальності та прозорості обговорення питань, що віднесені до її компетенції.

 

Структура кафедри

Структурними підрозділами кафедри є дві науково-методичні лабораторії:

  • НМЛ дошкільної освіти;
  • НМЛ початкової освіти.

 

Науково-методична тема кафедри дошкільної та початкової освіти:

«Шляхи розвитку інноваційності як ключової компетентності педагога дошкільної та початкової освіти»

 

Основні напрямки діяльності кафедри дошкільної та початкової освіти:

  • забезпечення якості освітнього процесу відповідно до стандартів вищої освіти та нормативних документів, що регламентують діяльність закладів післядипломної педагогічної освіти;
  • сприяння впровадженню кращого світового освітнього досвіду, сучасних моделей безперервної освіти, що забезпечують професійний та особистісний розвиток педагогічних працівників;
  • проведення наукових досліджень з найважливіших теоретичних і науково-методичних проблем за профілем кафедри;
  • науково-методичний супровід впровадження інновацій в навчальних закладах регіону, підтримка інноваційної діяльності педагогів;
  • активізація та розвиток інноваційності педагога дошкільної та початкової школи, формування інноваційної спрямованості, інноваційної компетентності, інноваційної креативності педагогів.
  • вивчення, узагальнення й поширення досвіду роботи кращих викладачів, наставництво та допомога викладачам-початківцям в оволодінні педагогічною та професійною майстерністю.