Семінар «Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на засадах християнської етики»

25 квіт. 2019
24 квітня 2019 року на базі Южненського комунального дошкільного навчального закладу №4 «Казка» кафедрою дошкільної та початкової освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» було проведено обласний семінар «Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на засадах християнської етики» для методистів Р(М)МК/ОТГ.

24 квітня 2019 року на базі Южненського комунального дошкільного навчального закладу №4 «Казка» кафедрою дошкільної та початкової освіти   КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» було проведено обласний семінар «Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на засадах християнської етики» для методистів Р(М)МК/ОТГ.

Мета семінару - сприяння розвитку професійної компетентності методистів з питань дошкільної освіти, популяризація та впровадження у практику роботи напрямку духовно-морального виховання дошкільників на засадах християнської етики, який сприяє підвищенню якості освітнього процесу.

Учасників семінару вітали начальник управління ОКСМП   ЮМР Наконечна М.П., начальник відділу освіти УОКСМП ЮМР Алексєєва С.В. та завідувач ДНЗ №4 Сучок В.Є.

У семінарі брала участь Богуш А.М., дійсний член Національної академії пед. наук України, доктор педагогічних наук, професор,  завідувач  кафедри  теорії і методики дошкільної освіти ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського», яка розкрила педагогічне бачення ідей С.Русової відповідно до сучасних тенденцій  духовного виховання дошкільників.

Саннікова Т.В., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти  академії, доповіла про погляди сучасних науковців з даного питання.

Скрипник В.В., старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти КЗВО «ОАНО ООР», звернула увагу на впровадження програми «Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях» та методичне забезпечення до неї.

Практичне застосування та використання програми  показали вихователі ЮКДНЗ №4 «Казка» Лукьянова О.А., Краснобаєва О.С., Яременко Т.І., Болібрух І.О., музичні керівники Кушнір Ю.О., Гарєєва Е.З.  Музичним виступом порадувала гостей вихователь Станєва Н.В. 

Завідувач дошкільного закладу Сучок В.Є. та вихователь-методист Оборіна Т.В. презентували досвід роботи вихователів з даної проблеми.

Учасники семінару мали нагоду оглянути виставку, підготовлену вихователями закладу, обговорити побачене та почуте.