Навчання через гру

 

 

У КЗВО "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради" курс "Навчання через гру" є складовою освітньої програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Курс відповідає головним принципам сучасної державної освітньої політики, стратегії реформування початкової шкільної освіти та спрямований на розвиток цілісної готовності вчителів початкової школи до впровадження ігрового та діяльнісного підходів до навчання в умовах Нової української школи.

 

Підготовка вчителів початкової школи до використання ігрових методів передбачає не тільки опанування ігровими освітніми стратегіями, але й актуалізацію механізмів їхнього особистісного та професійного саморозвитку, створення умов для утвердження їхніх гуманістичних цінностей, подолання професійних стереотипів, профілактики професійного вигорання, розвитку професійного мислення, зміни професійної поведінки. Саме на вирішення зазначених актуальних завдань і спрямований зміст курсу "Навчання через гру".

 

                                           

 

Робота над упровадженням спецкурсу почалася з підготовки викладачів кафедри дошкільної та початкової освіти. Дякуючи команді висококласних тренерів The Lego Foundation Олені Шуляк та Оксані Ромі, педагоги не тільки здобули необхідні компетентності, а й  глибоко занурилися у світ гри, відкриваючи для себе її вплив на розвиток людини у будь-якому віці.  Відтак, викладання курсу підштовхує до формування певного світогляду, заснованому на легкості сприйняття помилок, готовності починати знову після невдач, виходити за межі очевидності. Томуі для педагогів досвід викладання курсу "Навчання через гру" є кожного разу тренінгом з розвитку стійкості та когнітивної гнучкості.

 

                                             

 

Під час вивчення курсу вчителі початкової школи знайомляться з грою як ефективним способом взаємодії в освітньому процесі; усвідомлюють процес гри як систему, яка не пропонує готових рішень; осмислюють гру як шлях до розвитку компетентностей людини ХХІ століття та творення майбутнього; вправляються у методиці компетентнісного навчання "six bricks" як дієвої практики розвивального, проектного, проблемного навчання; виокремлюють ефективні практики ігрових методів навчання; спостерігають за роллю педагога в освітньому просторі початкової школи.

 

Насьогодні,  курс є зразком, опорою для переходу до принципово нового формування навчальної діяльності!