Інформація до курсів

 

Графік курсів підвищення кваліфікації

 

 

http://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/school-year.html

 

 

Списки слухачів курсів підвищення кваліфікації

 

 

http://ooiuv.odessaedu.net

 

 

 

Розклад дзвінків

 

 

1 пара:  09.00 - 10.20

2 пара:  10.30 - 11.50

3 пара:  12.00 - 13.20

4 пара:  13.40 - 15.00

5 пара:  15.10 - 16.20

 

 

 Зразок направлення на курси підвищення кваліфікації

 

ШАПКА ЗАКЛАДУ

Вихідний номер

 

 

НАПРАВЛЕННЯ

на курси підвищення кваліфікації педагогічного працівника

до Комунального закладу вищої освіти

«Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»

 

Педагогічний працівник                   ______________________

                                                                (посада)

Прізвище, ім’я по-батькові            _______________________

                         

Направляється на курси підвищення кваліфікації

 

Назва курсу _______________________________________________________

 

З «_ __»   вересня_ 202___ р.    по   «_ __»__вересня_______202___ р.

 

Форма: очна   /  онлайн 

Освіта ____базова вища/ повна вища/ неповна вища__________________________________________

 

Спеціальність за дипломом «     »                                                                                  

 

Посада _________   _________________________________

 

Педагогічний стаж ___________                                                                 _

 

Де і коли проходив попередню курсову перепідготовку _________________________

 

Кваліфікаційна категорія (у разі відсутності категорії вказати тарифний розряд) ___________________          

Рік її присвоєння ____________________________________________________________

 

Педагогічне звання __________________________________________________________

 

Місце роботи _________________________________________________________________

Територіальна належність закладу освіти _________________________________________

 

 

Директор                          підпис                                                       (прізвище, ім’я по-батькові)

 

Підстава:  Наказ від ____________ № _______