Дайджест курсів

 

Які реалії сучасності змушують замислюватися педагогів та батьків над проблемою розвитку емоційної сфери дитини? Як контролювати власні емоції та управляти емоціями інших людей? По-перше, це зумовлено метою виховання – формування всебічного та гармонійного розвитку особистості. Якщо емоційність ми розглядаємо як один із фундаментальних характеристик особистості, то задача педагога – формувати емоційну грамотність дитини. По-друге, для дорослих психоемоційний стан дитини – показник її самопочуття і причина її зовнішньої поведінки. Емоційна неврівноваженість, невпевненість у собі, погане самопочуття, замкненість – ознаки психоемоційного стану дитини, які привертають увагу педагога. Тож для того, щоб побудувати ефективну взаємодію, потрібно розумітися на різних відтінках емоцій і особливостях їх прояву. Саме про це ви дізнаєтесь, відвідавши курс «Розвиток емоційного інтелекту дитини»!

 

                                

 

 

 

 

Чи задумувалися Ви чому більшість дошкільників проявляють спонтанний інтерес до математичних категорій: кількість, форму, час, простір? Чому вихователі, підсилюючи цей інтерес, намагаються лише розширити математичні знання дітей? Чому знайомство з первинними математичними поняттями не завжди є систематичним, продуктивним, не враховуються особливості логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку та наступність між дошкільною та початковою освітою? Спробуємо разом відповісти на ці питання. У результаті вивчення курсу Ви опануєте методику складання системи навчальних завдань з метою розвитку логіко-математичної компетентності дітей дошкільного віку. Враховуючи наступність між дошкільною та початковою освітою, розглянете такі теми: «Геометричні фігури», «Взаємне розміщення предметів в просторі», «Ознаки предметів», «Лічба предметів», «Формування поняття про число», «Порівняння чисел», «Склад числа», «Формування конкретного змісту арифметичних дій додавання й віднімання», «Додавання й віднімання на числовому промені», «Зміст і методика підготовчого етапу до введення поняття про задачу».  Все це … та багато іншого під час вивчення курсу «Методика розвитку логіко-математичної компетентності дітей дошкільного віку»!

 

                                                                    

 

Відомо, що навчання й оцінювання ‒ взаємопов’язані процеси, від правильної організації оцінювання залежить ефективність навчання. Нова українська школа переорієнтована на компетентнісний підхід, який вимагає і нових підходів до оцінювання. Саме формувальний підхід дає змогу педагогам одержати інформацію про стан навчальних досягнень учнів і вчасно відреагувати на проблеми в навчанні. Під час формувального оцінювання учитель підтримує, вказує на успіхи, формує впевненого у собі учня, який навчається і не боїться помилятися. Як учителю організувати таку взаємодію з учнями? Відповідь на це запитання Ви отримаєте, відвідавши курс «Формувальне оцінювання в початковій школі»!

 

Якщо Ви сучасний учитель і бажаєте попрактикуватися в модній сучасній течії ‒ інтеграції знань, то відвідуючи курс «Методика викладання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» в початковій школі» Ви навчитеся:
формувати в учня цілісну наукову картину світу;
грамотно конструювати інтегровані уроки;
скорочувати терміни вивчення окремих тем;
уникати дублювання матеріалу з різних предметів;
не втрачати освітнього змісту;
правильному добору активних методів навчання і можливих варіантів інтеграції;
створювати свою канву уроку, привносячи свої технології та досвід з власної педагогічної скарбнички тощо.