Семінар «Критерії якості дошкільної освіти: європейська рамка»

22 трав. 2020
22 травня 2020 року на базі КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» проведено семінар «Критерії якості дошкільної освіти: європейська рамка» для працівників закладів дошкільної освіти.

   Семінар був проводений  завідувачкою науково-методичної лабораторії дошкільної освіти Іриною Паламарчук. У роботі семінару прийняли участь працівники відділів дошкільної освіти, директори ЗДО, вихователі-методисти, практичні психологи, вихователі закладів дошкільної освіти тощо.
   Захід організовано та проведено з метою надання науково-методичної допомоги працівникам ЗДО у підвищенні якості та переорієнтації на розбудову довіри суспільства до системи та закладів освіти. 

 

 
 У ході роботи семінару педагогічних працівників познайомлено з міжнародною практикою в сфері якості дошкільної освіти; з метою впровадження в діяльність ЗДО інструментів успішної організації освітнього процесу; означено пріоритети розвитку дошкільної освіти в контексті процесів глобалізації та європейської інтеграції; розкрито можливості використання європейської рамки якості раннього розвитку і дошкільної освіти для ефективної організації методичної роботи в закладах дошкільної освіти.

 

                              

 

 

   За результатами роботи учасники семінару систематизували знання про критерії якості дошкільної освіти, переваги здобуття дошкільної освіти у закладі та запровадження  альтернативних форм здобуття дошкільної освіти дітьми, які не охоплені мережею ЗДО.
   Надані практичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти.