Нормативна база

Нормативно-правова база

дошкільної освіти

 

Нормативно-правові документи:

І. Базові

1.Закон України «Про освіту» (від 05.09.2017 №2145-VІІІ)

2. Закон України «Про дошкільну освіту» 

3. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (нова редакція).

4.  Закон України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р. №2402-ІІІ, зі змінами від 24 квітня 2008 р

5. Конвенція ООН "Про права дитини"

 6. Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді

 7. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року.

ІІ. Установчі документи

1. Положення про дошкільний навчальний заклад. затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305.

2. Положення про навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад», затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. №306.

3. Про затвердження примірного статуту дошкільного навчального закладу (наказ Міністерства освіти і науки від 24.04.2003 р. № 257).

4. Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних закладів (лист від 18.02.2011 №1/9-114).

5.  «Положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу» (Наказ МОН № 372 від 16.04.2018 року).

ІІІ. Атестація

1. Типове положення «Про атестацію педагогічних працівників», затверджене наказом Міністерства освіти України від 06.10.2010 р. №930. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1473 від 20.12.2011, наказом МОН № 1135 від 08.08.2013)

2. Лист МОН України від 19.12.2013 №1/9-891 «Щодо атестації педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів, які працюють не за фахом»

ІV. Діловодство

1. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  від 01.10.2012 №1059 про затвердження «Примірної  інструкції з діловодства в дошкільних навчальних закладах»

V. Медичне обслуговування

1. Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі (наказ Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496).

2. Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах,затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 №826.

3. Санітарний регламент

4.  Щодо використання медичних форм для зарахування дітей до закладу дошкільної освіти  (Лист МОЗ № 111-01/89 від 29.03.18 року)

VІ. Організаціїя навчально – виховного процесу

1. Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів і форм власності (від 20.04.2015 №446)

2. Про затвердження нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах (наказ МОНУ від 20.02.2002 №128)

3. Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку у дошкільних навчальних закладах( Лист МОНмолодьспорту України від 21.07.2011 №1/9-552)
4. Примірне положення про Консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї.( Наказ МОНмолодьспорту України від 30.06.2011 № 714)
5. Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти (Лист від 19.04.2018 №1/9-249)

6. Програми розвитку дітей (https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/programi-rozvitku-ditej)

VІІ.Обладнання

1. Типовий перелік обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 19.12.2017 №1633.

2. Методичні рекомендації «Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах» (лист Міністерства освіти і науки України від 17 березня 2006 р. №1/9-153).

VІІІ. Планування

1. Планування роботи в дошкільних навчальних закладах (лист Міністерства освіти і науки України від 03.07.2009 р. №1/9-455).

2. Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі (Лист № 14/18-3082 від 26.07.2010).

3. Інструктивно-методичний лист МОН України "Особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти  у 2018/2019 навчальному році " від 13.06.2018 року № 1/9-386

ІХ. Охорона життя і здоров’я:

1. Лист МОН України від 02.09.2016 №1/9-456 «Про методичні рекомендації «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу».

2.  Наказ Міністерства охорони життя і здоров’я України від 23.07.2002 №280. Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може привести до поширення інфекційних хвороб.

4. Лист Міністерства № 1/9-482 від 23.09.2014 "Щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах"

5. Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період” від 16.03.2013 №1/9-198

 

Х. Робота з дітьми, які не відвідують ЗДО:

1. Інструктивно-методичний лист МОН України від 27.09.2010 №1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми 5-річного віку».

2. Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади (лист МОН України №1/9-583 від 04.10.2007).

3. Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні заклади (лист МОН № 1/9-510 від 18.12.2000 року).

4. Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї (Наказ Міністерства і науки, молоді та спорту України від 30.06.2011 №714).

ХІ. Робота з батьками:

1. Про затвердження встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернат них навчальних закладах, наказ МОН України

2. Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку (лист МОН України №1/9-666 від 27.09.2010 р.).

3. «Про здійснення соціально-педагогічного патронату» (лист МОН України №1/9-811 від 17.12.2008 р.).

4. Примірне положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховують в умовах сім’ї, затверджене наказом МОН України 30.06.2011 №714.

ХІІ. Харчування:

1. Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 р. №298/227 (зі змінами 2013р.)

2. Норми харчування у навчальних та оздоровчих закладах, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591.

3. Наказ МОН молоді та спорту України від 23.05.2012 р. №1/9-396 „Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах”

4. Про виконання норм харчування у дошкільних навчальних закладах, лист МОН України від 19.05.2008 №1/9-323.

 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 №116 „Порядок надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх навчальних закладах...”

 Сборник примеров решения задач по физике для физико-математических школ

Учебники

Приведены примеры решения задач в соответствии с программой по физике для слушателей физико-математической школы ХАИ и ее филиалов, а также для спицеализированных физико-математических классов, входящих в учебный комплекс "Харьковский центр авиационно- космисческого образования"

 
 
 
 
Winnie-the-Pooh

English

This book is about Bear, his friends and their funny adventures.

 
 
 
Как собрать недорогой компьютер.

Компьютерные науки

Как собрать недорогой компьютер. Советы специалиста.

 
 
 
Трудове навчання. Технічні види праці

9 класс

Підручник для 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

 
 
 
Алгебра і початки аналізу

10 класс

Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів: академічний рівень

 
 
 
 
Старик с крыльями

Художня література

Повесть колумбийского писателя, нобелевского лауреата Габриэля Гарсиа Маркеса, написанная в 1968 году.

Эта книга- тест на человечность.

 
 
 
Начертательная геометрия и черчение

Учебники

В учебнике изложены основы начертательной геометрии в непосредственной связи с основами технического рисунка и черчения; основы машиностроительного черчения, правила выполнения схем; даны элементы строительного и топографического черчения; основы использования персональных электронных вычислительных машин для решения графических задач.

Учебник адресован студентам педагогических и машиностроительных вузов, педагогических училищ, будет полезен учителям математики и черчения.

472 стр., 2002 год.

 
 
 
Методическое пособие по черчению. Графические работы

Учебники

В последние десятилетия наблюдалась тенденция к сокращению количества часов, отводимых на изучение черчения, при усложнении образовательных и развивающих задач курса. Начиная с 80-х гг. предмет приобрел направленность на развитие пространственных представлений школьников в процессе решения графических задач на моделирование, преобразование, конструирование формы и отображение полученных результатов методом проецирования, а также решение проекционных задач.

 
 
 
Категорії